0919 599 075

Tag Archives: cap thep

HƯỚNG DẪN BỐC DỠ CUỘN CÁP

Khi dỡ cáp thép, cuộn cáp thép, khỏi xe hàng, container , vấn đề đầu tiên người dùng gặp phải rắc rối là càng đỡ của xe nâng nằm ở dưới và phía trong của cuộn cáp (như hình 1)

Ở cả hai trường hợp này càng đỡ của xe nâng có thể gây hư hỏng cho bề mặt sợi cáp. Do vậy, nếu có thể khi bốc dỡ hàng hóa, không nên sử dụng móc kim loại, càng xe nâng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cáp thép. Thay vào đó nên sử dụng dây cẩu hàng bằng vải, cáp vải cẩu hàng (như hình 2). Ngoài ra có thể nâng cuộn cáp bằng xe nâng với một thanh ngang xiên qua trục cuộn cáp (như hình 3+4).

   Hình 1

                       Hình 2

                     Hình 3

                                                        Hình 4